Minikoparki ATLAS
Nowe, używane, serwis

Pobierz PDF

Przeglądy i odbiory UDT

Wykonujemy przeglądy konserwacyjne oraz badania Urządzeń Transportu Bliskiego wraz z inspektorem UDT urządzeń takich jak:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe (widlaki)
 • podesty ruchome (załadowcze)
 • żurawie
 • dźwigniki

Wykonujemy przeglądy oraz konserwacje maszyn zgodnie z wymogami UDT.

Oferujemy usługę przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego polegającą na:

 • wykonywaniu czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją konserwacji producenta dźwigów i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (zgodnie z terminem ustalonym w rozporządzeniu)
 • Dokonywaniu testów urządzeń pod kątem bezpieczeństwa użytkowania
 • Przesmarowaniu wszystkich punktów smarnych urządzenia
 • Wpisie w dzienniku konserwacyjnym przez uprawnionego konserwatora

Serwis i naprawa

Oferujemy pełną obsługę dźwigników hakowych oraz bramowych, żurawi przenośnych oraz przewoźnych ( HDS ), podestów ruchomych przewoźnych oraz samojezdnych, wózków widłowych w tym specjalizowanych różnego typu w zakresie wszelkich formalności związanych z procedurami Urzędu Dozoru Technicznego.

Zakres usług to:

 • Weryfikacja stanu technicznego
 • Naprawy bieżące oraz kapitalne remonty
 • Prowadzenie dziennika konserwacji
 • Naprawy oraz modernizacje
 • Montaż urządzeń na podwozie
 • Obliczanie stateczności urządzeń w oparciu o program TrailerWIN i CraneWIN
 • Przygotowanie urządzeń oraz odbiór UDT
 • Obecność przedstawiciela (konserwatora, obsługującego) przy odbiorze UDT
 • Dokumentacje rejestracyjne
 • Dokumentacje naprawcze zatwierdzone przez UDT
 • Wykonywanie tabliczek zastępczych

Firma posiada uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie konserwacji, napraw oraz modernizacji w/w urządzeń.

Montaż, serwis, części zamienne dla produktów ATLAS

Montaż oraz serwis autoryzowanego partnera Atlas pozwala na odpowiedni poziom świadczonej usługi oraz dostarczanego sprzętu. W zakresie świadczonych usług oferujemy:

 • dostawę oraz montaż: żurawi, koparek, ciężkiego sprzętu ładowczego itd.
 • przeglądy, naprawy serwisowe, odbiory UDT
 • części zamienne
 • szkolenia oraz wsparcie techniczne

Przedstawiciel firmy Bär Caroglift

Jesteśmy przedstawicielem firmy Bär Caroglift.  To jeden z największych producentów pomostów załadunkowych w Europie.

Bär oferuje urządzenia do wszystkich zastosowań i kategorii pojazdów o udźwigu od 500 do 3000 kilogramów: windy standardowe, windy z platformami pojedynczo lub podwójnie składanymi, windy wysuwane spod podwozia jak również windy w systemie platform VanLift FreeAccess.

Wszystkie urządzenia wytwarzane są jako produkty własne w siedzibie w Heilbronn, gdzie 30 lat temu powstała pierwsza burta samochodowa Bär, skonstruowana i wykonana przez Pana Gerda Bär.

Urządzenia, które przygotowujemy do badań

Żurawie przenośne / HDS
Żurawie samojezdne
Żurawie wieżowe
Ładowarki teleskopowe
Podesty ruchome
Hakowce, bramowce
Wózki widłowe
Windy załadowcze / klapy
Suwnice, wciągniki

Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego reguluje terminy przeglądów okresowych:

Lp.

Urządzenie transportu bliskiego

Termin przeglądu konserwacyjnego

1

UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej

co 30 dni

2

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów

co 90 dni

3

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznym

co 30 dni

4

Wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia

co 30 dni

5

Przeciągarki pojazdów szynowych

co 30 dni

6

Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów

co 90 dni

7

Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznym

co 30 dni

8

Suwnice specjalnego przeznaczenia

co 30 dni

9

Żurawie z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów

co 90 dni

10

Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, żurawie przewoźne szybkomontujące, żurawie szynowe

co 30 dni

11

Żurawie przenośne, żurawie przewoźne inne niż żurawie przewoźne szybkomontujące, żurawie stacjonarne

co 60 dni

12

Układnice magazynowe

co 30 dni

13

Wyciągi towarowe

co 90 dni

14

Podesty ruchome przejezdne

co 30 dni

15

Podesty ruchome wiszące

co 30 dni

16 Podesty ruchome masztowe co 30 dni
17 Podesty ruchome stacjonarne co 60 dni
18 Podesty ruchome załadowcze co 180 dni
19 Urządzenia dla osób niepełnosprawnych co 30 dni

Lp.

Urządzenie transportu bliskiego

Termin przeglądu konserwacyjnego

20

Schody i chodniki ruchome

co 30 dni

21

Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe

co 30 dni

22

Dźwigi do transportu osób lub ładunków, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn

co 30 dni

23

Dźwigi towarowe małe i dźwigi do transportu ładunków bez prawa wstępu osób do kabiny

co 60 dni

24

Dźwigi budowlane towarowo-osobowe

co 30 dni

25

Dźwigi budowlane towarowe

co 60 dni

26

Dźwignice linotorowe

co 30 dni

27

Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

co 30 dni

28

Dźwigniki, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem

co 90 dni

29

Dźwigniki inne niż w lp. 28 - stałe i przewoźne

co 180 dni

30

Dźwigniki inne niż w lp. 28 - stałe i przewoźne

co 180 dni

31

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem

co 30 dni

32

Wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

co 30 dni

33

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia - podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego

co 30 dni

34 Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia - prowadzone i zdalnie sterowane co 60 dni
35 Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyj no-rozrywko wych co 30 dni

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez firmę Serwis UDT na podany adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Serwis UDT dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest firma Serwis UDT.

Dane kontaktowe

DTA-Technik Usługi UDT


Adres siedziby:
Bachorzew, ul. Graniczna 2, 63-200 JAROCIN

Telefon: +48 62 505 78 78

E-mail: biuro@dta-technik.pl

Godziny otwarcia: Pn - Pt 08:00 - 16:00